MAASTRICHT: Een Traditie om te Vieren

Terwijl de stad steeds meer internationale inwoners verwelkomt, kunnen de gevestigde tradities hen laten zien wat het betekent om Maastrichtenaar te zijn. Marcel en Corinne, die dit jaar het Carnavalsprinsenpaar in de wijk Amby zijn, vertellen over een van de belangrijkste Maastrichtse tradities: Carnaval.

In de zoektocht naar meer verbinding tussen de lokale en internationale gemeenschappen, zijn het misschien de oeroude tradities die nieuwe bruggen kunnen slaan? En zo ja, hoe kan het oude dan het beste samengaan met het nieuwe?