StemGrijzer: Islamitische immigranten

Omdat kwesties niet altijd zwart-wit zijn, helpt onze ‘StemGrijzer’ je om de nuance te vinden in politieke stellingen. Vandaag aan de beurt: ‘Nederland moet de grenzen sluiten voor Islamitische immigranten’.

Ook hier is het van belang dat Stemwijsneuzen beseffen dat er een aantal haken en ogen zitten aan deze stelling en de manier waarop deze wordt neergezet. Rondom de stelling wordt namelijk geen duidelijke context geschetst. De grenzen dichtgooien kan gezien worden als een hoog nodig middel, maar het wordt niet duidelijk welk doel het middel precies zou moeten dienen. Wordt met deze stelling bedoeld dat de Nederlandse cultuur bedreigd wordt? Of suggereert deze stelling dat de Nederlandse veiligheid in gevaar is? Het blijft vrij vaag waar een immigratiestop toe zou dienen.

Wat we in ieder geval wel weten, is dat een maatregel als het sluiten van de grenzen voor alle islamitische immigranten sterk neigt naar discriminatie op basis van geloof. Iets wat in het eerste artikel van de Nederlandse grondwet expliciet verboden wordt. Een dergelijke maatregel leidt dus al snel tot uitsluiting en verdeeldheid. Ook zagen we eerder dat in de Verenigde Staten een dergelijk reisverbod voor een aantal islamitische landen een hoop stof heeft doen opwaaien. Ook hier is al regelmatig de vraag gesteld of het middel wel het beoogde doel bevordert. Het antwoord: nee.

We moeten ons afvragen in hoeverre een islamitische immigratiestop daadwerkelijk een oplossing kan bieden voor mensen die zich zorgen maken over de bedreiging van de Nederlandse cultuur en veiligheid. Het sluiten van de grenzen voor islamitische immigranten klinkt misschien effectief, maar zal op den duur meer problemen veroorzaken dan oplossen. Hoe moeten we dan wel omgaan met kwesties over de Nederlandse identiteit en de multiculturele samenleving?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *