StemGrijzer: Kolencentrales

Omdat kwesties niet altijd zwart-wit zijn, helpt onze ‘StemGrijzer’ je om de nuance te vinden in politieke stellingen: Vandaag aan de beurt: de stelling “alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven”.

Breder getrokken gaat deze stelling over het milieu en de rol die CO2 uitstoot van kolencentrales hierin speelt. De oplossing is duurzame energie. Dat de CO2 uitstoot omlaag moet, zijn de meeste partijen het wel over eens, maar de beoogde aanpak verschilt. Het is dus niet zo simpel dat partijen die het eens zijn met de stelling per definitie tegen verduurzaming zijn, of dat de partijen die het oneens zijn per direct alle kolencentrales dicht willen hebben. Het verschil tussen eens en oneens ligt bijvoorbeeld in het tempo van verduurzaming: ‘eens’ vindt dat de kolencentrales pas gesloten kunnen worden als alternatieve energiebronnen minstens zo rendabel zijn. ‘Oneens’ wil juist zo snel mogelijk verduurzamen en hierin investeren, ook als dit in eerste instantie geld gaat kosten door al te beginnen met kolencentrales sluiten. Maar dan moet het wel op verantwoorde wijze en op termijn gebeuren, dit kan niet in één klap gebeuren.

Jan Terlouw heeft aangetoond dat de energiekwestie niet zwart-wit is, maar dat hier juist de verbinding tussen partijen kan worden gezocht. In DWDD presenteerde hij een manifest over duurzaamheid, opgesteld door tien voorzitters van politieke jongerenorganisaties. Van links tot rechts, de jongeren zijn het allemaal eens dat duurzaamheid essentieel is voor hun toekomst, en zij vinden dat het daarom een plaats moet krijgen in het beleid van het aankomende kabinet.

Het belang van duurzame energie lijkt dus over het hele spectrum vast te staan. De manier waarop dit bereikt moet worden echter niet. Denk hierover na, maak je keuze, en stem GRIJS!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *